عوامل موثر بر رفتار سهم

رفتار سهم تابعی از عوامل مختلف است که به مهمترین آنها در ذیل این مطلب اشاره خواهیم کرد. بعضی از این عوامل را میتوان روی تابلو مشاهده کرد نظیر : مجله بامدادی ها

– تعداد سهم : به طور معمول هرچه تعداد سهم کمتر باشد معمولا تیزتر است یعنی تغییر روندش روی تابلو سریعتر رخ می‌دهد و هرچه این تعداد بیشتر باشد روند حرکتی سهم کندتر است.

– ارزش بازار: هرچه ارزش بازار کمتر باشد سهم تیزتر خواهد بود و البته نقدشوندگی کمتری هم دارد، یعنی تغییرات روند در تابلو سریعتر رخ میدهد و بالعکس اگر سهم بزرگ باشد هم نقدشودگی بیشتری دارد و هم رفتار سهم کمی سنگین‌تر از سهام کوچکتر است.

– میزان شناوری سهم : این عامل یکی از مهمترین آیتم‌هایی است که یک معامله‌گر باید به آن دقت نماید. هرچه این میزان زیر 20 درصد باشد همانقدر تحت کنترل بازیگر و حقوقی سهم است و هرچقدر بالاتر از 30درصد باشد این کنترل کمتر خواهد بود.

رفتار سهامی که شناوری بالایی دارند معمولا هیجانی است و نوسانات زیادی دارند. نمونه‌ی این نوع رفتار را میتوانید در سهم قثابت مشاهده بفرمایید. در سهامی با شناوری پایین هم رفتار سهم بسیار متفاوت بوده و کاملا تحت اختیار بازیگر است و معمولا کمتر قفل در صف خرید و فروش هستند. سهم تبرک نمونه‌ی بارزی از این مدل سهم است.

– میزان دامنه نوسان : اگر سهم دامنه نوسان 3درصدی یا کمتر (بازارهای پایه) داشته باشد رفتار سهم تیزتر است و تغییرات روند در تابلو سریعتر رخ میدهد و به همین میزان میتوان برای سهام با دامنه نوسان بیشتر رفتار معکوس را مشاهده کرد. این نکته بسیار مهم در تحلیل رفتار سهم را مدنظر قراردهید که تمام این عوامل دارای اهمیت متفاوتی در هر سهم هستند.

به عنوان مثال رفتار بازیگر را اگر از این شرایط حذف کنید امکان دارد دو سهم با شرایط عینی تقریبا یکسان دارای 2رفتار متفاوت باشند پس رفتار بازیگر و حقوقی هم عامل بسیار مهمی در تعیین رفتار یک سهم هستند و بدون در نظر گرفتن این عامل هرگز نمیتوانید تحلیل رفتاری را به صورت کامل انجام دهید.

در حال ارسال
نقد کاربر
( رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده − 16 =