27 اردیبهشت 1400

داستان کوتاه یک پیام شاهنشاهی

داستان کوتاه یک پیام شاهنشاهی داستان کوتاه یک پیام شاهنشاهی : امپراطور – بنابراین آنها می گویند – مستقیماً از رختخواب مرگ خود ، فقط به شما ، پیام رقت انگیز خود ، سایه ای کوچک که در دورترین فاصله از خورشید شاهنشاهی پناه گرفته است ، پیامی ارسال کرده است. او به منادی دستور…

27 اردیبهشت 1400

داستان کوتاه جلوی قانون

داستان کوتاه جلوی قانون به قلم فرانتس کافکا داستان کوتاه جلوی قانون : جلوی قانون دربانی ایستاده است. مردی روستایی پیش ایـن دربـان می آید و درخواست ورود به قانون می کند. ولی دربان می گوید که فعلا نمی تواند به مرد راه دهد. مرد فکری میکند و می پرسد که آیا پس بعداً اجازه…

26 اردیبهشت 1400

داستان کوتاه سین جیم

داستان کوتاه سین جیم داستان کوتاه سین جیم : رودیس روفوس ( ۱۹۷۲ – ۱۹۲۴ ) که تا سال ۱۹۶۷ از جمله دیپلمات های یونان بود چندین رمان نیز نوشته است. او پس از کودتای نظامیان در آوریل ۱۹۶۷ از کار کناره گرفت و به شغل نیابت رئیس جامعه مطالعه مسائل یونان اکتفا کرد تا…

26 اردیبهشت 1400

داستان کوتاه کودک با استعداد من

داستان کوتاه کودک با استعداد من داستان کوتاه کودک با استعداد من به قلم برانیسلاو نوشیچ : من در پیش بینی وقایع و پدیده ها استعداد عجیبی دارم که خودم هم از آن سخت در شگفتم. مثلا درست پنج ماه بعد از ازدواجم توانسته بودم پیش بینی کنم که صاحب چند تا بچه خواهم شد….