امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1401

شیوه زندگی

واژه شیوه زندگی یا سبک روزانه (به انگلیسی: Life Style)، می‌تواند به علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند