امروز برابر است با :8 مرداد 1400

بازیگران و کارگردان ها

در این بخش تصمیم داریم شما را با بازیگران محترم جهان و همچنین بهترین فیلم های آنها آشنا بکنیم.همچنین پیشنهاد میکنیم بخش سینما و تلویزیون را مشاهده بکنید.