دسته: آثار رضا حقی

رباعیات رضا حقی

رباعی غم، واکنشی به سمت الحاد هنوز. در گوش تو زجه های فریاد هنوز. در شرجی آسمان شهری دلگیر. شب بوی تو را دوباره میداد هنوز. رضا حقی با مرگ ترانه سوگوارم …

18 آذر 1402 0 دیدگاه