16 فروردین 1400

هوش مصنوعی و کاربرد های آن

تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی و کاربردهای آن اولین سوالی که به ذهن ما میاید در این مورد این است که هوش مصنوعی و کاربرد های آن چیست؟ ربات ها همان هوش مصنوعی هستند که همه درموردشان می‌گویند؟ کار هایی که هوش مصنوعی انجام می‌دهد چیست؟ آیا با پیشرفت هوش مصنوعی بشریت دچار خطر می‌شود؟…