برچسب: عکس برداری

اتشفشان ها

نحوه عکس برداری از اتشفشان ها

نحوه عکس برداری از اتشفشان ها :  کف به معنای واقعی کلمه گدازه است. این تقریباً داستان من به عنوان یک عکاس آتشفشان است. تنها در سال گذشته، چهار آتشفشان فعال را …

1 تیر 1401 0 دیدگاه