لس براون در کنار آغاز بدون غرور کار خود ، بسیار سریع به یکی از نامدارترین سخنران های انگیزشی دنیا بدل شد. با رفتن سالیان زیاد ، سخنان لس براون ، کاست های صوتی و كتابهای او الهام بخش انسان بیشماری در تمام جهان شد تا میزان رضایت آنها از زندگی بهبود پیدا بکند.

در سایت مجله انگیزشی بامدادی ها، 20 نقل قول الهام بخش از لس براون برای خلق کردن انگیزه را مطالعه خواهید کرد.

 • نظر بقیه درباره تو نمیبایست به واقعیت زندگی شما تبدیل بشود.

 

 • اکثریت انسانها به رویاهای خود نخواهند رسید چرا که با ترسهای خود زندگی میکنند.

 

 • زندگی ، هیچ محدودیتی نخواهد داشت ، به غیر از محدودیت هایی که انسان میسازد!

 

 • بسیاری از اسنانها در زندگی شکست خواهند خورد ، نه به این دلیل که هدف بسیار بزرگی در سر ندارند و به آن نخواهند رسید، بلکه به این دلیل که هدف آنان  بسیار کوچک میباشد.

 

 • تا زمانی برنده نشده اید ، بازی پایان نگرفته است.

 

 • کمال حقیقی نیست ، شما توانایی آن را دارید تا همواره بهتر بشوید و مداوم در حال رشد باشید.

 

 • هر روز ، ۱۴۴۰ دقیقه میباشد ، این به این معنا میباشد که ما روزانه ۱۴۴۰ فرصت خواهیم داشت تا تاثیر مثبتی از خود به جای بگذاریم.

 

 • به بقیه کمک بکنید تا به آرزوی خود برسند و بعد خود شما به آرزوهایتان خواهید رسید.

 

 • گورستان ، ثروتمندترین جایگاه در زمین میباشد چراکه مملو میباشد از آرویاها و امید هایی که به هیچ عنوان به حقیقت نرسیده اند،کتاب هایی که هیچ وقت نگارش نشده است، موزیک هایی که به هیچ عنوان ساخته نشده است، ابداعاتی که هرگز به اشتراک گذاشته نشده اند و راه های معالجه ای که هرگز بدست نیامده اند! تمامی آنها به خاطر این که شخصی از برداشتن نخستین قدم میترسید.

 

 • زمانی سرنوشت شما را به زمین بزند ، تلاش بکنید به پشت بر روی زمین دراز بکشید . چون اگر توانایی آن را داشته باشی به بالا نگاه بکنی میتوانی از نو بلند بشوی. به آرزی های خود اجازه بدهید تا شما را از نو بلند بکنند.

 

 • اگر خود شما، خودت را درست نکنی جهان تو را خواهد میسازد!

 

 • برای دست پیدا کردن به یک زندگی عالی خود شما تنها مانع خودتان در راه رسیدن به هدف میباشید .

 

 • چنانچه در کنار ۹ دونده ی بازنده ، در حال دویدن هستید ، بسیار سریع شما نفر دهم خواهید شد.
در حال ارسال
نقد کاربر
( رای)

دیدگاهتان را بنویسید

19 − 14 =